Αγαπητοί φίλοι
Το συνοπτικό πρόγραμμα αγώνων για το 2024 σε Benchrest και Fieldtarget στην χώρα μας!
Α.Ο.Φ.Α