ΑΤΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΕΡΟΒΟΛΟΥ

Ο Συλλογοσ

Τον Φεβουάριο του 2010, τα Ιδρυτικά μέλη του ΑΟΦΑ υπέβαλαν αίτημα σύστασης του συλλόγου μας.
Στις 29 Δεκεμβρίου 201Ο ο ΑΟΦΑ-AAC εγγράφηκε στα Βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Είκοσι δυο άνθρωποι συντονίστηκαν και με ταύτιση ιδεών, κινήθηκαν με υπομονή και όχι ανούσιο ενθουσιασμό, για να μπορέσουν να λειτουργήσουμε ομαδικά και κυρίως αρμονικά. Η παραπάνω προσπάθεια οδήγησε στη σύσταση ενός σωματείου διαφορετικού από τα περισσότερα που γνωρίζουμε.

Επικοινωνηστε μαζι μασ