Αγαπητοί φίλοι, πρώην και νυν μέλη του Α.Ο.Φ.Α
Επειδή δικαιολογημένα υπήρξαν πολλές ερωτήσεις και απορίες ετοιμάσαμε αυτόν εδώ τον οδηγό για να σας βοηθήσει να ολοκληρώσετε ομαλά την διαδικασία.
Στην επισυναπτόμενη ΚΥΑ που θα βρείτε στην ενότητα ”Νομοθεσία” της ιστοσελίδας μας, κατευθύνεστε πρώτα στο άρθρο 22 με τον τίτλο ”Μεταβατικές Διατάξεις” , εκεί στην παράγραφο 7 αναφέρει:
7. Όσοι κατά τη δημοσίευση της παρούσας κατέχουν παντός είδους διόπτρες που δεν έχουν καταχωρηθεί σε άδειες κατοχής πυροβόλων όπλων σκοποβολής, οφείλουν εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας να τις δηλώσουν στην οικεία Αστυνομική Αρχή, με την προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 3 του άρθρου 3. Αν δεν υπάρχει το δικαιολογητικό κτήσης της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 3, δύναται να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου με τα πλήρη στοιχεία της διόπτρας.
Ακολουθώντας όσα αναφέρει η παράγραφος μεταβαίνουμε στην ίδια ΚΥΑ στο άρθρο 3 με τίτλο ”Αγορά και κατοχή σκοπευτικών βοηθημάτων” στην παράγραφο 3 οπού αναφέρει:
3. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την άδεια αγοράς των ειδών της παρ. 1 είναι τα εξής: α. Αίτηση του ενδιαφερομένου με τα χαρακτηριστικά (μάρκα, μοντέλο) του σκοπευτικού βοηθήματος. β. Φωτοτυπία Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας (Δ.Α.Ι.) σε ισχύ, αν αφορά αθλητές. γ. Βεβαίωση ή δελτίο παραγγελίας του εμπόρου ή υπεύθυνη δήλωση του πωλητή, ή εκείνου που παραχωρεί ή μεταβιβάζει, αν η αγορά γίνει από αθλητή.
Είναι πιθανόν λόγω του ότι πρόκειται για καινούργια διαδικασία, τα αστυνομικά όργανα να μην έχουν επαρκή εξοικείωση.
Θα πρέπει λοιπόν με αρωγό την ΚΥΑ να εξηγούμε επαρκώς στους αστυνομικούς ότι πρόκειται για δήλωση κατοχής διόπτρας και όχι για αίτηση άδειας αγοράς σκοπευτικού βοηθήματος.
Απαραίτητο έγγραφο είναι μια φωτοτυπία του Δ.Α.Ι και η υπεύθυνη δήλωση* που χορηγεί το αστυνομικό τμήμα όπου πρέπει να αναφέρονται ρητώς τα στοιχεία της διόπτρας και ότι προορίζεται για χρήση σε αεροβόλο τυφέκιο.
Δεν απαιτείται παραστατικό αγοράς, ωστόσο δύναται να ζητηθεί η ταυτοποίηση του οπτικού με τα αναγραφόμενα στην δήλωση, προσκομίζοντας την διόπτρα στο αστυνομικό τμήμα.
Κατόπιν αυτών των διαδικασιών το αστυνομικό τμήμα είναι υποχρεωμένο να εκδώσει υπηρεσιακό σημείωμα βεβαίωσης κατοχής διόπτρας.
Προκειμένου για πολλές διόπτρες είναι προτιμότερο για λόγους μεταπώλησης να ζητείται από την αστυνομική αρχή ξεχωριστή βεβαίωση για την κάθε μια, αν και αυτό παραμένει στην διακριτική ευχέρεια του αστυνομικού τμήματος.
*Ενδεικτικό κείμενο για την υπεύθυνη δήλωση είναι και το εξης:
Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι αθλητής σκοπευτικού συλλόγου που ανήκει στην Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος με αριθμό Δ.Α.Ι ……… και κατέχω νόμιμα σκοπευτική διόπτρα μάρκας ……. και μεγέθυνσης ……. με σειριακό αριθμό (αν υπάρχει) ……. που προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε αγωνίσματα σκοποβολής με αεροβόλο τυφέκιο.
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση ή πληροφορία.
Α.Ο.Φ.Α