Αγαπητοί Φίλοι
 
 
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου μας σας καλούν να παραβρεθείτε στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτικής επιτροπής που θα λάβουν χώρα το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00 στο εντευκτήριο του προπονητηρίου της Ελευσίνας.
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του συλλόγου.
 
Με βάση τον νέο αθλητικό νόμο ν. 4726/2020 (που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας) οι διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές είναι οι εξής:
 
– Απαγορεύεται η ψήφος δια αλληλογραφίας ή μέσω αντιπροσώπου (αρθ.2-παρ.2)
– Δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας των υποψηφίων 10 ημέρες προ της διεξαγωγής των εκλογών (αρθ.2-παρ3)
– Ενστάσεις επί των υποψηφιοτήτων γίνονται έως και τρείς ημέρες από την ανάρτηση τους (αρθ.2.-παρ.3)
– Αποφάσεις επί των ενστάσεων έως και δύο ημέρες πριν την διεξαγωγή της διαδικασίας (αρθ.2-παρ.3)
– Ενιαίο ψηφοδέλτιο αλλά με διαφορετικό τμήμα για Πρόεδρο και Συμβούλους (αρθ.2-παρ.5)
– Για την περίπτωση μας (7μελές Δ/Σ) ένας σταυρός σε Πρόεδρο και μέχρι τέσσερεις για συμβούλους. (αρθ.2-παρ.5)
 
Με βάση τα παραπάνω το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί έχει ως εξής:
 
Υποβολή υποψηφιοτήτων : 1 έως 15 Σεπτεμβρίου
Ανάρτηση προσωρινού πίνακα υποψηφίων : 15 Σεπτεμβρίου
Υποβολή ενστάσεων : 16 έως 18 Σεπτεμβρίου
Κρίση ενστάσεων : 19 Σεπτεμβρίου
Ανάρτηση τελικού πίνακα υποψηφίων : 20 Σεπτεμβρίου
 
Η υποβολή υποψηφιοτήτων τόσο για το διοικητικό συμβούλιο όσο και για την ελεγκτική επιτροπή αλλά και πιθανών ενστάσεων θα γίνει τις προβλεπόμενες ημερομηνίες ηλεκτρονικά στο email   secreteryaofa@gmail.com αναγράφοντας ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου και επιθυμητή θέση (π.χ Πρόεδρος Δ/Σ, Μέλος Δ/Σ, Ελεγκτική Επιτροπή).
 
Όλες οι παραπάνω αναρτήσεις θα λάβουν χώρα στην ηλεκτρονική σελίδα του συλλόγου www.aofa.gr  αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί ο σύλλογος.
 
Όπως καταλαβαίνετε όλα τα παραπάνω τελούν υπό τις ιδιάζουσες υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν.
 
Με την ανάρτηση του τελικού πίνακα υποψηφίων θα ενημερωθείτε αναλυτικά και για το υγειονομικό πρωτόκολλο που θα ακολουθηθεί αλλά και για τις διαδικαστικές λεπτομέρειες. 
 
Περιμένουμε την μαζική συμμετοχή σας στην διαδικασία
 
 
Α.Ο.Φ.Α