Τα αποτελέσματα του πρωταθληματικού αγώνα Fieldtarget για το 2017 στις κατηγορίες προσυμπιεσμένων (PCP) και ελατηρίου(Springer)