Αγαπητοί Φίλοι και Μέλη του Α.Ο.Φ.Α
Σας ενημερώνουμε πως τα μέλη που έχουν θέσει υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι τα εξής:
  1)  Μάγειρας Νικόλαος
  2)  Θεοδώρου Απόστολος
  3)  Βασιλάκης Γεώργιος
  4)  Καραμποϊκης Χαράλαμπος
  5)  Μανής Παναγιώτης
  6)  Κωστάκης Κωνσταντίνος
  7)  Δοκός Ιωάννης
  8)  Λεουτσέας Ανδρέας
  9)  Βασιλείου Αθανάσιος
10)  Τράντας Νικόλαος
11)  Περιβολάρης Παναγιώτης
12)  Φωτόπουλος Ηλίας