Τα αποτελέσματα του 10ου και τελευταίου αγώνα BR για το 2019: