Τα αποτελέσματα του 9ου αγώνα Benchrest για το 2019