Τα αποτελέσματα του 8ου αγώνα Benchrest για το 2019: