Τα αποτελέσματα του 7ου αγώνα Benchrest για το 2019