Νομοθεσία

Το νομικό πλαίσιο για τα αεροβόλα όπλα καθορίζεται από το νόμο 4678/2020 (τροποποίηση του νόμου 2168/1993).

Το πλήρες κείμενο του νόμου μπορείτε να το βρείτε εδώ