Νομοθεσία

Το νομικό πλαίσιο για τα αεροβόλα όπλα καθορίζεται από την ΚΥΑ 604423 (τροποποίηση του νόμου 4678/2020).

Το πλήρες κείμενο του νόμου μπορείτε να το βρείτε εδώ